Poniżej instrukcje instalacji programu ZOOM oraz tego jak dołączyć do spotkań online DKK

Instalacja programu:

Jak dołączyć do spotkania